GR20150618 AP5. Interpellatie van raadslid Guy D'haesleer aan de schepen van informatie over het gebruik van logo en briefpapier van de stad door derden(datum van publicatie 30/07/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haesleer in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie :

 

Regelmatig krijgen we uitnodigingen in de bus die verstuurd zijn in enveloppen van de stad. Ook het stadslogo “Ninove, stad op mensenmaat” is dikwijls zichtbaar op diverse briefwisseling.

 

Vragen :

 

1)    Moet er toelating gevraagd worden door derden om gebruik te maken van het stadslogo?

2)    Wie mag gebruik maken van enveloppen van de stad voor het versturen van uitnodigingen van activiteiten?

3)    Wordt dit ad hoc beslist of is er een intern reglement m.b.t deze aangelegenheid?”


Contact informatie