GR20150618 AP4. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van mobiliteit over de stand van zaken m.b.t. het plaatsen van flitspalen aan de scholen(datum van publicatie 30/07/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie :

 

Vorig jaar werd unaniem beslist om aan het Vlaams gewest te vragen flitspalen te plaatsen  aan de scholen die gelegen zijn aan een gewestweg.

 

Wat is de stand van zaken?”


Contact informatie