GR20150618 AP2. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van openbare werken betreffende de aanleg van een voetpad in de Hazeleerstraat(datum van publicatie 30/07/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie :

 

In de Hazeleerstraat is voorzien dat er een voetpad wordt aangelegd. Voor de spoorweg is het voetpad voorzien aan de kant van de even nummers, over de spoorweg ligt het bestaande voetpad aan de oneven genummerde huizen.

 

Dit betekent dat de voetgangers voorbij de spoorweg de straat dienen over te steken om het voetpad te kunnen blijven gebruiken. Bovendien is het zo dat blijkbaar niet alle platanen in de Hazeleerstraat zullen worden verwijderd.  De snel groeiende bomen dienen jaarlijks gesnoeid te worden. Toen men na verschillende klachten vorig jaar de bomen snoeide was het immers al 7 jaar geleden dat dit nog was gebeurd.

 

De wortels van de platanen zorgen  voor grote problemen langsheen  de opritten, verhardingen en tuinafsluitingen. Wanneer de bomen in volle bloei staan belemmeren ze bovendien het zicht bij het uitrijden van de opritten alsmede de lichtinval in de woningen aldaar. Bij het vallen van de bladeren zorgen deze bomen voor grote problemen. Los van de massa’s bladeren die niet door de lokale bewoners kunnen verwijderd worden, zijn ze ook de oorzaak van de verstopping van rioolkolken en dakgoten.

 

Wij vragen dan ook aan de schepen om de platanen te rooien en het voetpad aan te leggen aan dezelfde kant als voor de spoorweg. Dit is trouwens ook de uitdrukkelijke vraag van de lokale bewoners die u een petitie bezorgden.

 

In bijlage vindt u een aantal foto’s van de plaatselijke toestand.”


Contact informatie