GR20150521 Punt 7. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 30 juni 2015 - statutenwijziging - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

 

Gelet op de uitnodiging van 28 maart 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva  op dinsdag 30 juni 2015 om 18.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. samenstelling van het bureau
  2. wijzigen van de statuten

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 28 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 30 juni 2015.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ilva dinsdag 30 juni 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.


Contact informatie