GR20150521 Punt 5. Secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering - donderdag 18 juni 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het feit dat de stad voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem die op 18 juni 2015 plaatsheeft in het Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas;

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad overgemaakt werd;

 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 zoals gewijzigd op 18 januari 2013;

 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Beslist,

 

 

met 28 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem dd. 19 juni 2014:

       1.  Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014

            2.  Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 ( balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingregels)

            3.  Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leven van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot boekjaar 2014

            4.  Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG

       5.  Statutaire benoemingen

       6.  Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

 

De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 18 juni 2015, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.


Contact informatie