GR20150521 Punt 4. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - statutenwijziging - dinsdag 2 juni 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van 2 april 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 2 juni 2015 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Goedkeuren verslagen Algemene Vergadering 02/12/2014
  2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2014
  3. Verslag Commissaris-Revisor
  4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
  5. Werkingsverslag 2014
  6. Ontslag leden van de Raad van Bestuur
  7. Benoeming leden van de Raad van Bestuur;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 28 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 2 juni 2015.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 2 juni 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.


Contact informatie