GR20150521 Punt 19. Cultuur - schenking door de heer De Wael van schilderijencompositie met klaprozen - aanvaarding (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarbij een kunstwerk (schilderij met klaprozen) van Antoine De Wael, Nederhasseltstraat 334 te 9404 Aspelare in bruikleen werd genomen;

 

Gelet op de wens van de heer De Wael om het kunstwerk definitief te schenken aan de stad Ninove;

 

Overwegende dat het kunstwerk bestaat uit 19 delen, een totale oppervlakte heeft van ongeveer 17 m² en kan worden ophangen binnen het stadspatrimonium;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De stad Ninove aanvaardt de schenking van hand tot hand van het kunstwerk (schilderijencompositie van klaprozen) van de heer Antoine De Wael, Nederhasseltstraat 334 te 9404 Aspelare.

 

Artikel 2

 

De stad Ninove neemt het schilderij op in de lijst van de verzekerde kunstwerken.

 

Artikel 3

 

De technische dienst zal instaan voor het ophangen ervan binnen het stadspatrimonium.


Contact informatie