GR20150521 AP1. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan mevrouw Veerle Cosyns, schepen van cultuurpatrimonium/erfgoed in verband met de openbare verkoop van de kapel in de Geraardsbergsestraat (datum van publicatie 15/05/2015)

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

Op woensdag 27 mei wordt in Café Oud Withuis in Meerbeke de kapel gelegen Geraardbergsestraat 160 openbaar verkocht. Ik vraag mij af welke bestemming deze kapel zal krijgen indien ze verkocht wordt aan een privépersoon of aan een projectontwikkelaar. Het worst case scenario zou afbraak zijn en dan is er weer een stukje Ninoofs erfgoed verdwenen.

 

Toelichting:

In het verleden heeft een buurtbewoner in de jaren 80 het interieur volledig opgefrist. Dat heeft de gemeenschap toen niets gekost.

De kapel is onlosmakelijk verbonden met het Ninoofse erfgoed en het zou erg spijtig zijn dat ze zou verdwijnen. Zij vervulde destijds een sleutelrol in het religieuze en in het sociale leven van groot deel van de Ninoofse bevolking.

Op de sociale media vragen mensen zich nu af of de stad dit stukje Ninoofs verleden zou laten gaan Zelfs een pastoor uit een naburige gemeente heeft zich bezorgd uitgelaten over de gang van zaken.

 

Vragen:

Kan de kerkfabriek deze kapel niet aan de stad verkopen dus dat wil zeggen dat ze moeten afzien van de publieke verkoop. In het verleden is de stad al eigenaar geworden van de prachtige kapel aan het station van Appelterre voor een symbolische euro en van de Sint Donatuskapel te Pollare de aankoop in der minne eveneens voor 1 symbolische euro. Zou, indien dit niet mogelijk blijkt, de stad deze kapel niet kunnen aankopen op de openbare verkoop. Vermits het gaat om een oppervlakte van 20ca zou de kost misschien niet onoverkomelijk zijn.

Wat is er gebeurd met de meubeltjes die destijds in de kapel stonden en er weggehaald zijn voor restauratie. Bij mijn weten zijn die nooit teruggeplaatst. Ik heb gelezen in de krant dat een deel overgebracht is naar de dekenij. Is dit zo?”

 


Contact informatie