GR20150423 Punt 9. Openbare werken - vernieuwen van de openbare verlichting in verschillende straten in de binnenstad - goedkeuring - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht (publicatiedatum 12/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de collegebeslissing van 8 april 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen akte nam van de e-mail van 29 januari 2014 van Eandis met betrekking tot de daling van de onderhoudskosten bij de plaatsing van nieuwe LED-verlichting in de straten van Ninove binnen de ring van Ninove;

 

Overwegende dat aan Eandis werd gevraagd het voorgestelde traject voor de vervanging van de bestaande onzuinige straatverlichting door LED-verlichting voornamelijk in de woonzone binnen de ring verder uit te werken;

 

Gelet op de prijsofferte van Intergem van 9 februari 2015 voor het saneren van de meest onzuinige verlichtingsarmaturen in de binnenstad ten bedrage van € 174.723,83, btw verlegd en inclusief recupelbijdrage, als volgt gedetailleerd:

 

-leveren en plaatsen van: 25 palen met lichtpunthoogte 6,3 meter

                                        25 nieuwe LED-armaturen type Luna Vision op nieuwe palen

                                      132 nieuwe LED-armaturen type Luna Vision op gevel voor een bedrag

                                      van € 164.661,24, btw verlegd

-slopen van 24 bestaande palen en 150 bestaande armaturen voor een bedrag van € 10.062,59,

 btw verlegd;

 

Overwegende dat dit voorstel de plaatsing inhoudt van standaard LED-armaturen, Synergrid 005-goedgekeurd;                                                                         

 

Gelet op de bij de prijsofferte gevoegde lijst van straten met in detail de te plaatsen toestellen per straat, inclusief de kostprijs, de energiebesparing en de geschatte impact op de energiefactuur;

 

Overwegende dat voor het uitvoeren van moderniseringswerken aan het openbaar verlichtingsnet in het budget van de meerjarenplanning, dienstjaar 2015, een bedrag van € 80.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/1 beschikbaar is;

 

Overwegende dat de prijsofferte tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 3 maart 2015 werd besproken en dat wordt voorgesteld om voor deze uitgave ten bedrage van  € 174.723,83, btw verlegd, een lening aan te gaan omdat de kosten voor het aflossen van een lening minder bedragen dan het geschatte bedrag van de energiebesparingen door de plaatsing van de nieuwe LED-verlichting;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen opteert om deze uitgave te financieren met eigen middelen;

 

Overwegende dat via budgetwijziging het volledige met eigen middelen te financieren bedrag zal worden ingeschreven;

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De prijsofferte voor het vervangen van de bestaande lichtarmaturen door standaard LED-armaturen, Synergrid 005 in de volgende straten van de binnenstad wordt goedgekeurd mits de totaalprijs van € 174.723,83, btw verlegd en inclusief recupelbijdrage:

 

-Koepoortstraat

-Dreefstraat

-Emiel De Molstraat

-Keldermeersbaan

-Edmond De Deynstraat

-Pamelstraat

-Sint Jorisstraat

-Nederwijk

-Vestbarm

-Astridlaan

-Weggevoerdenstraat

-Antoon De Vlaminckstraat

-Biezenstraat

-Hogeweg

-Despauteerstraat

-Vestbarm

 

Artikel 2

 

Deze openbare verlichtingswerken zullen bij wijze van onderhandelingsprocedure gegund worden.

 

Artikel 3

 

De kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging.


Contact informatie