GR20150423 Punt 11. Mobiliteit - Betalend parkeren - opheffing gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 - goedkeuring nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - betalend parkeren - stadswegen/gewestwegen (publicatiedatum 12/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betrekking heeft op stadswegen en op 2 gewestwegen (Edingsesteenweg N255 – Aalstersesteenweg N405);

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 inzake het betalend parkeren;

 

Overwegende dat ingevolge de evaluatievergadering van donderdag 12 februari 2015 omtrent het betalend parkeren er een aantal wijzigingen dienen aangebracht te worden aan de huidige reglementering inzake het betalend parkeren waardoor het wenselijk is het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 23 januari 2014 op te heffen;

 

Overwegende dat de bedoeling is om een meer gedifferentieerd parkeerbeleid in te voeren met als intentie het volgende te realiseren:

-          een zone voor kortparkeren in het centrum aan een hoog tarief max. 2u- rode zone;

-          een zone langparkeren verder uit het centrum max. 4 u. – oranje zone;

-          een zone goedkoop langparkeren – uit het centrum max 24u - gele zone;

-          uitbreiding blauwe zone waar verschuiving van de parkeerdruk te verwachten is.

 

Overwegende dat het wenselijk is bewonerskaarten af te leveren aan de bewoners van de zones 1 tot 15 zoals aangeduid op het plan “zone bewonerskaart”;

 

Overwegende dat bewonerskaarten afgeleverd zullen worden volgens de voorwaarden van het retributiereglement;

 

Overwegende dat het wenselijk is abonnementen af te leveren voor werknemers of aannemers die langdurig dienen te parkeren in de betalende of blauwe zone, volgens de voorwaarden van het retributiereglement;

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1.

De gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 met betrekking tot het betalend parkeren stadswegen wordt opgeheven.

 

Artikel 2.

In de rode zone (kortparkeren – max. 2u) afgebakend zoals detailplan in bijlage geldt betalend parkeren en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten. De betalende zone wordt afgebakend met borden E9b met zonale geldigheid en het opschrift “betalend”.

 

Het gebruik van de bewonerskaarten is niet toegelaten in:

 

Ninove: Lavendelstraat vanaf Club 10 tot aan Dam van huisnummer 17 tot huisnummer 25

(5 langsparkeerplaatsen)

Signalisatie: E9b, onderbord betalend, bewonerskaart niet toegelaten, type Xc 30 meter

 

Ninove: Brusselstraat tussen de bloembakken van huisnummer 31 tot huisnummer 53

(8 langsparkeerplaatsen)

Signalisatie: E9b, onderbord betalend, bewonerskaart niet toegelaten, type Xa en Xb

 

Ninove: Brusselstraat van huisnummer 56 tot huisnummer 68 (5 langsparkeerplaatsen)

Signalisatie: E9b, onderbord betalend, bewonerskaart niet toegelaten, type Xc 30 meter

 

Ninove: Leo Moeremansplaats, de eerste 3 dwarsparkeerplaatsen komende van de Denderkaai, Signalisatie: E9b, onderbord betalend, bewonerskaart niet toegelaten, type Xc 8 meter

 

Ninove: Beverstraat, van huisnummer 6 tot huisnummer 2, langs beide zijden,

Signalisatie: E9b, onderbord betalend, bewonerskaart niet toegelaten, type Xc 20 meter

 

Artikel 3

In de oranje zone (langparkeren maximaal 4 uur) afgebakend zoals detailplan in bijlage geldt betalend parkeren en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten. De betalende zone wordt afgebakend met borden E9b met zonale geldigheid en het opschrift “betalend”.

 

Artikel 4

In de gele zone (goedkoop langparkeren maximaal 24 uur) afgebakend zoals het detailplan in bijlage geldt betalend parkeren en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten. De betalende zone wordt afgebakend met borden E9b met zonale geldigheid en het opschrift“betalend”.

 

Artikel 5

In de donkerblauwe zone afgebakend zoals het detailplan in bijlage is de blauwe zone reglementering van toepassing, maximum 2 uur – uitgezonderd bewoners.

Dit wordt aangeduid door:

-     verkeersborden E9b met zonale geldigheid

-          de verkeersborden worden aangevuld met onderbord type VIIb parkeerschijf en een onderbord type V uitgezonderd bewoners

 

Artikel 6

In de lichtblauwe zone afgebakend zoals het detailplan in bijlage is de blauwe zone reglementering van toepassing maximum 1 uur, uitgezonderd bewoners.

Dit wordt aangeduid door:

-          verkeersborden E9b met zonale geldigheid

-          de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur en een onderbord type V uitgezonderd bewoners

 

Artikel 7

In Denderwindeke (dorpsplein) en Okegem (dorpsplein) wordt een zone met beperkte parkeertijd ingesteld

 

Denderwindeke:

  • Edingsesteenweg
    • dorpsplein (kant supermarkt) ter hoogte van de Windekeveldweg, van huisnummer 323 tot huisnummer 325
    • van huisnummer 396 tot huisnummer 398

 

Okegem:

  • Dorp, van huisnummer 23 tot en met de schuine parkeervakken van huisnummer 21

 

Het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur. De maximum parkeerduur bedraagt een uur.

 

Signalisatie: De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9b met zonale geldigheid aangevuld met de parkeerschijf, met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur.

 

Artikel 8

Het gebruik van bewonerskaarten

-          De bewonerskaarten zijn geldig in de zone waar de bewoner gedomicilieerd is, volgens de zones zoals aangeduid op het plan “zone bewonerskaarten”

-          Op het Twijnsterplein gelden de bewonerskaarten van zone 6, 7 en 8

-          Op de OCMW-parking gelden de bewonerskaarten van zone 7, 9 en 10

 

Artikel 9

Werknemers of aannemers die langdurig dienen te parkeren in de betalende of blauwe zone kunnen dit volgens de voorwaarden van het retributiereglement.

 

Artikel 10

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de minister van Mobiliteit van de Vlaamse overheid.


Contact informatie