GR20150423 AP1. Interpellatie van raadslid Gerd Rassaerts aan de bevoegde schepen van logistiek en patrimoniumbeheer betreffende de problematiek rond het trefcentrum 'De Linde in Meerbeke (publicatiedatum 12/05/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Gerd Rassaerts in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

Reeds meerdere malen kreeg ik van verschillende verenigingen te horen dat de infrastructuur in zaal ‘de linde’ meer dan de wensen over laat. Daar deze instanties steeds de melding doen van gebreken bij de afrekening en zelfs bij reservatie voor een volgend jaar, blijkt er nauwelijks iets te zijn veranderd.

 

 • ·         Kapotte en of beschadigde stoelen dienen dringend vervangen te worden. Bijgevolg zijn verenigingen verplicht deze elders te gaan halen. Tijdens een eetfestijn in maart is er zelfs iemand doorgevallen!
 • ·         Het podium is rampzalig. Meerdere stukken kunnen niet meer vergrendeld worden!
 • ·         Idem dito voor verschillende tafels.
 • ·         Huurders vinden bij het binnenkomen een zaal met vuile plekken en stof, een keuken  met vuile spoelbakken, toiletten die niet zijn gereinigd noch vuilbakjes die niet zijn leeggemaakt. Kortom vuil!!!
 • ·         De frigo’s die ter beschikking gesteld worden voor een eetfestijn zijn ontoereikend en versleten.
 • ·         De keukeninfrastructuur laat de wensen over. Keukengerij en friteuses dienen dus ook elders gehuurd te worden.
 • ·         Niet alles is voorzien in de EHBO koffer.
 • ·         Alle afval dient worden meegenomen. Dit houdt in dat alle vuilzakken soms tot 14 dagen door iemand moeten worden bijgehouden om ze dan vervolgens te kunnen buiten zetten voor de ophaling door de vuilniskar.
 • ·         Bij het verlaten van de zaal kan deze niet afgesloten worden daar het slot stuk is aan de binnenkoer.

 

Bij het opsommen van maar een paar gebreken stel ik vast dat verenigingen genoodzaakt zijn naar andere locaties in een andere gemeente uit te kijken. Het kan toch de bedoeling NIET zijn dat vele verenigingen hierdoor hun THUISHAVEN dienen te verlaten!

 

Daarom had ik graag van de bevoegde schepen vernomen:

 

 1. Zullen alle beschadigde materialen (stoelen, podia, keukengerei,….) vervangen worden?
 2. Door wie wordt de zaal gekuist?
 3. Bij wie valt de verantwoordelijkheid in geval er zich een incident zou voordoen?
 4. Welke is de procedure bij brandmelding?
 5. Kunnen er geen afvalcontainers voorzien worden?
 6. Is de meerderheid bereid, tengevolge van het moeten huren van materialen, een tegemoetkoming te doen aan de getroffen verenigingen?”

Contact informatie