GR20150305 Punt 22. Cultuur - uitleendienst - uitleenreglement - gratis dienstverlening 2015

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de uitleendienst, zoals aangepast door de gemeenteraad van 18 december 2014;  

 

Gelet op artikel 4 van het uitleenreglement;

 

Overwegende dat er gratis dienstverlening is voor activiteiten die door stadsdiensten of adviesraden georganiseerd worden;

 

Overwegende dat gratis dienstverlening ook mogelijk is voor activiteiten die niet door stadsdiensten of adviesraden georganiseerd worden;

 

Overwegende dat deze activiteiten aan een of meer van de volgende criteria dienen te voldoen:

-          een duidelijk cultureel, kunstzinnig, sportief of sociaal karakter hebben,

-          het behoud van erfgoed stimuleren,

-          gemeenschapsvormend zijn,

-          een bovenlokale uitstraling hebben,

-          door de budgettaire en/of logistieke schaal de mogelijkheden van de eigen werking overstijgen;

 

Overwegende dat een aanvraag voor gratis dienstverlening minstens drie maanden voor de activiteit dient te gebeuren bij de dienst cultuur & evenementen en dat elke aanvrager de medewerking van de stad in het promotiemateriaal dient te vermelden;

 

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om over elke aanvraag te oordelen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2014, dat het transporttarief in geval van gratis dienstverlening bepaalt;

 

Gelet op het retributiereglement op interventies van de brandweer;

 

 

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

1 onthouding (Corinne Vanbelle)

 

 

Artikel 1

 

Er wordt in 2015 gratis dienstverlening aan de volgende organisaties gegeven:

-          de hulporganisaties Rode Kruis en Vlaams Kruis

-          kerkfabrieken

-          Sint-Nicolaasvrienden vzw

-          Volleybalclub MEVOC (voor beachvolleybaltornooi)

-          organisatoren van muziekevenementen die deelnemen aan het muziekforum (Maspoe vzw, Ninoofse Feesten vzw, Ninove Event Productions vzw, Pekenrock)

-          leden van VHN en handelswijken (voor braderijen en jaarmarkt)

-          kerstmarkten

-          VVV Ninove vzw

-          alle scholen op het grondgebied van Ninove.

 

Artikel 2

 

Er wordt in 2015 gratis dienstverlening aan de organisatoren van de volgende activiteiten gegeven:

-          wielerwedstrijden van eliterenners met of zonder contract of topcompetitie UCI; provinciale, Vlaamse en nationale wielerkampioenschappen

-          provinciale, Vlaamse, nationale en internationale sportkampioenschappen

-          activiteiten in het kader van ‘het goede doel’

-          carnavalsactiviteiten door niet-stedelijke instanties: Karnavalraad, Prinsencaemere, Ridders in de Wortelorde (kindercarnaval) en raadsdames

-          activiteiten ter gelegenheid van een dorps- of wijkkermis

-          activiteiten ter gelegenheid van Driekoningen

-          Schlagerfestival VK Ninove.

 

Artikel 3

 

Bij interventies van de brandweer wordt het retributiereglement toegepast.

 

Artikel 4

 

De vervoerskosten worden aan de organisatie aangerekend volgens het tarief dat geldt voor een erkende vereniging, maar beperkt tot 200 euro per evenement. 


Contact informatie