GR20150305 Punt 2. Secretariaat - plaatsvervanging raadslid - akteneming wissel

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 16;

 

Gelet op de vraag van fractieleider Guy D’haeseleer van Forza Ninove dd. 10 februari 2015 om raadslid Levi Verberckmoes als eerste opvolger aan te stellen in vervanging van Michel Carels voor de duur van 1 jaar en Hedwig Steenhout als vervanger van raadslid Werner Somers tot en met 30 juni 2015;

 

Overwegende dat dergelijke wissel niet uitgesloten is door het gemeentedecreet indien de betrokken plaatsvervangers akkoord gaan;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Levi Verberckmoes treedt in de vervanging van Michels Carels voor de duur van 1 jaar vanaf heden.

 

Artikel 2

 

Hedwig Steenhout treedt in de vervanging van Werner Somers tot 30 juni 2015.


Contact informatie