GR20150305 Punt 17. Openbare werken - openbare verlichtingswerken 2015 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten van de “in house” aanbestedingen;

 

Overwegende dat de rondzendbrief LNE/2007/1 twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:

 

1. indien een opdracht wordt gegund aan een rechtspersoon waarop de aanbestedende overheid een toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten;

en

2. die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen;

 

Overwegende dat de elektriciteitsmaatschappij jaarlijks een aantal moderniseringswerken aan het openbaar verlichtingsnet moet uitvoeren ingevolge wegenwerken of werken aan gebouwen;

 

Overwegende dat jaarlijks openbare verlichtingswerken moeten uitgevoerd worden als gevolg van de uitbreiding van het aardgasnet;

 

Overwegende dat jaarlijks werken aan het openbaar verlichtingsnet moeten uitgevoerd worden door het verwijderen van het kopernet;

 

Overwegende dat jaarlijks een aantal openbare verlichtingsarmaturen moeten bijgeplaatst, weggenomen en teruggeplaatst worden door de oprichting van nieuwe woningen/gebouwen en/of het verbouwen van woningen/gebouwen;

 

Overwegende dat jaarlijks om technische redenen en door spanningsproblemen openbare verlichtingswerken worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat regelmatig verouderde openbare verlichting moet worden vernieuwd;

 

Overwegende dat voor de financiering van de diverse openbare verlichtingswerken in het budget van de meerjarenplanning voor 2015 de volgende bedragen zijn ingeschreven:

 

-voor het uitvoeren van moderniseringswerken aan het openbaar verlichtingsnet door het uitvoeren van wegenwerken of werken aan gebouwen een bedrag van € 80.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/1

-voor het uitvoeren van openbare verlichtingswerken door de uitbreiding van het aardgasnet een bedrag van € 100.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 020000 en actie 4/4/1/2

-voor het uitvoeren van openbare verlichtingswerken door het verwijderen van het kopernet een bedrag van € 145.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 020000 en actie 4/4/1/3

-voor het bijplaatsen/wegnemen en verplaatsen van armaturen als gevolg van nieuwbouw en/of verbouwen van woningen/gebouwen een bedrag van € 8.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 020000 en actie 4/4/1/4

-voor het uitvoeren van openbare verlichtingswerken om technische redenen en door spanningsproblemen een bedrag van € 50.000 onder de enveloppe WEG2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/5

-voor het vernieuwen van verouderde openbare verlichting een bedrag van € 40.000 onder de enveloppe WEG2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/6.

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De volgende werken uit te voeren aan het openbaar verlichtingsnet worden goedgekeurd voor de maximumbedragen die voor het dienstjaar 2015 zijn opgenomen in het budget:

 

-voor het uitvoeren van moderniseringswerken aan het openbaar verlichtingsnet door het uitvoeren van wegenwerken of werken aan gebouwen een bedrag van € 80.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/1

-voor het uitvoeren van openbare verlichtingswerken door de uitbreiding van het aardgasnet een bedrag van € 100.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 020000 en actie 4/4/1/2

-voor het uitvoeren van openbare verlichtingswerken door het verwijderen van het kopernet een bedrag van € 145.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 020000 en actie 4/4/1/3

-voor het bijplaatsen/wegnemen en verplaatsen van armaturen als gevolg van nieuwbouw en/of verbouwen van woningen/gebouwen een bedrag van € 8.000 onder de enveloppe WEG 2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 020000 en actie 4/4/1/4

-voor het uitvoeren van openbare verlichtingswerken om technische redenen en door spanningsproblemen een bedrag van € 50.000 onder de enveloppe WEG2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/5

-voor het vernieuwen van verouderde openbare verlichting een bedrag van € 40.000 onder de enveloppe WEG2015/001, subproject 004, AR 228007, BI 067000 en actie 4/4/1/6;

 

Artikel 2

 

De werken en opdrachten zullen gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.


Contact informatie