GR20150305 Punt 12. Gemeentebelastingen - raamkader retributie voor deelname aan activiteiten in het kader van het welzijnsbeleid georganiseerd door de dienst sociale zaken - invoering

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het welzijnsbeleid waarvoor de dienst sociale zaken activiteiten organiseert volgens de doelstellingen van het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013;

 

Overwegende dat deze activiteiten o.a. kaderen in het seniorenbeleid, kindbeleid, gezondheidspromotie en ziektepreventie, gelijke kansen en armoedebestrijding;

 

Overwegende dat de activiteiten kosten met zich meebrengen waarvoor nooit eerder een retributie werd vastgesteld;

 

Overwegende dat het bepalen van retributies een bevoegdheid is van de gemeenteraad maar dat het de werking van de dienst sociale zaken vergemakkelijkt indien er een raamkader voor de te hanteren tarieven kan worden bepaald;

 

Overwegende dat bij het bepalen van een tarief rekening wordt gehouden met de duur van de activiteit;

 

Overwegende dat volgende tarieven kunnen worden voorgesteld:

-     activiteiten van maximum 2 uur: € 2 per deelnemer

-     halve dag activiteit: € 4 per deelnemer

-     activiteit van een volledige dag: € 8 per deelnemer;

 

Overwegende dat indien bij het organiseren van een activiteit een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde sprekers, begeleiders, animatoren of artiesten rekening wordt gehouden met de vraagprijs van deze sprekers, begeleiders, animatoren of artiesten;

 

Overwegende dat volgende tarieven kunnen worden voorgesteld:

-     bij een vraagprijs tussen €0 en € 500: € 3 per deelnemer

-     bij een vraagprijs tussen € 501 en € 1.000: € 6 per deelnemer

-     bij een vraagprijs tussen € 1.001 en € 1.500: € 9 per deelnemer

-     bij een vraagprijs tussen € 1.501 en € 2.000: € 12 per deelnemer;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van  31 maart 2011 houdende goedkeuring van de convenant kansenpas;

 

Gelet op het gunstig advies, opgenomen in punt 5 van het verslag van de algemene vergadering van de ouderenadviesraad van 29 januari 2015;

 

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1: raamkader

 

Voor activiteiten georganiseerd door de dienst sociale zaken in het kader van het welzijnsbeleid die vallen onder de noemer beweging en ontspanning is volgende retributie verschuldigd:

 

- Voor activiteiten die volledig georganiseerd worden door en met personeel van de stad zonder externen:

-        activiteiten van maximum 2 uur: € 2 per deelnemer

-        halve dag activiteit: € 4 per deelnemer

-        activiteit van een volledige dag: € 8 per deelnemer.

 

- Voor activiteiten waarvoor een beroep gedaan wordt op sprekers, begeleiders, animatoren en artiesten is volgende retributie verschuldigd:

-     bij een vraagprijs tussen €0 en € 500: € 3 per deelnemer

-     bij een vraagprijs tussen € 501 en € 1.000: € 6 per deelnemer

-     bij een vraagprijs tussen € 1.001 en € 1.500: € 9 per deelnemer

-     bij een vraagprijs tussen € 1.501 en € 2.000: € 12 per deelnemer.

 

Artikel 2: kansenpashouders

 

Kansenpashouders betalen zoals bepaald in de convenant:

- € 1,50 voor een activiteit van maximum een halve dag per deelnemer

- € 3 voor een activiteit van een volledige dag per deelnemer.

 

Artikel 3

 

Dit retributiereglement is niet van toepassing op informatiesessies die een preventief doel of preventieve functie hebben.

 

Artikel 4

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 5

 

De retributie treedt in voege de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

 

 

 

Artikel 6

 


Contact informatie