GR20150305 HP2. Secretariaat - punt omwille van dringende noodzakelijkheid toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: vervanging voorzitter in gemeenteraadscommissie

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich unaniem akkoord verklaart om dit punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen;

 

Overwegende dat de vereiste tweederde meerderheid behaald wordt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2015 waarbij Misja De Ridder als gemeenteraadslid wordt aangesteld in vervanging van Ferdi De Ville;

 

Overwegende dat Misja De Ridder tevens Ferdi De Ville vervangt in de gemeenteraadscommissies;

 

Overwegende dat Ferdi De Ville voorzitter was in de commissie beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport);

 

Gelet op de e-mail van 3 maart 2015 van fractieleider Stijn Vermassen van Sp.a-Groen om Misja De Ridder voor te dragen als voorzitter van de commissie beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport);

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

Gemeenteraadslid Misja De Ridder wordt aangesteld als voorzitter van de commissie beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport).


Contact informatie