GR20150122 Punt 3.1 Punt omwille van de dringende noodzakelijkheid toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging (datum van publicatie 11/02/2015)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat alle aanwezige gemeenteraadsleden zich akkoord verklaren om dit punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2015 waarbij de gemeenteraad akte neemt van het ontslag van Ferdi De Ville als gemeenteraadslid;

 

Overwegende dat Ferdi De Ville deel uitmaakt van de gemeenteraadscommissie beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie) en van beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport);

 

Overwegende dat de Sp.a-Groen-fractie de volgende wijzigingen in de gemeenteraadscommissies voorstelt:

-       Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie)

  • Misja De Ridder
  • Jacques Timmermans

 

-       Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport)

  • Misja De Ridder
  • Stijn Vermassen

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2013 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42;

 

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd:

  1. Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie)

 

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Jannick Violon (Open VLD)

-       Ivan Vonck (Open VLD)

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)

-       Femke D’hondt (Forza Ninove)

-       Rudy Corijn (N-VA)

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)

 

  1. Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport)

 

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Jannick Violon (Open VLD)

-       Ivan Vonck (Open VLD)

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)

-       Femke D’hondt (Forza Ninove)

-       Maria Keymolen (N-VA)

-       Joost Arents (N-VA)

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)

 

  1. Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Alain Triest (Open VLD)

-       Corinne Vanbelle (Open VLD)

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)

-       Marc Plancke (Forza Ninove)

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)

-       Rudy Corijn (N-VA)

-       Joost Arents (N-VA)

-       Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen)

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)

 

  1. Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening)

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Alain Triest (Open VLD)

-       Corinne Vanbelle (Open VLD)

-       Marc Plancke (Forza Ninove)

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)

-       Veerle Vanderpoorten (Forza Ninove)

-       Maria Keymolen (N-VA)

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)

 

 

 

 

 

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt opgeheven.


Contact informatie