GR20150122 Punt 11. Noodplanning - aanvaarding BNIP carnaval Ninove 2015 (datum van publicatie 11/02/2015)

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Overwegende dat vanaf zaterdag 21 februari 2015 tot en met dinsdag 24 februari 2015 carnaval Ninove wordt gevierd;

 

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

 

Overwegende dat het BNIP carnaval Ninove 2015 op 26 november 2014 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) carnaval Ninove 2015 wordt aanvaard.

 

Artikel 2

 

Het BNIP zal ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden toegestuurd.


Contact informatie