GR20150122 AP6. Mondelinge vraag - niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag van raadslid Guy D'haeseleer over de subsidies van carnaval aan de schepen van feestelijkheden (datum van publicatie 11/02/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn schriftelijke vraag vermeld:

 

“Kan u mij de volgende gegevens meedelen :

 

1. Overzicht van de subsidies die de laatste 3 jaar gegevens zijn aan de verschillende carnavalsinstanties zijn overgemaakt;

 

2. Een kopie van de neergelegde balansen van de laatste drie jaar;

 

3. Een overzicht van alle activiteiten die de laatste 3 jaar door en in naam van elk van deze instanties zijn georganiseerd en de daaraan verbonden kosten of opbrengsten;

 

4. Een overzicht van de rekeningnummers die verbonden zijn aan elke van deze instanties.

 

Kan de schepen mij bovendien het volgende meedelen ;

 

1. of er een financieel verslag wordt opgemaakt van elke van deze activiteiten; (zo ja, gelieve me deze te bezorgen voor de laatste 3 jaar)

 

2. of de schepen inzicht heeft in de boekhouding van deze carnavalsinstanties;

 

3. of de schepen beschikt over de verslagen van de vergaderingen van deze instanties?”


Contact informatie