GR20150122 Agenda (datum van publicatie 11/02/2015)

Interne zaken communicatie & burgerzaken

 

 

Secretariaat

 

1.       Secretariaat - kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid

 

 

2.       Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid

 

 

3.       Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

 

 

Personeelsdienst

 

4.       Personeel - eedaflegging stadssecretaris

 

 

Secretariaat

 

5.       Secretariaat - stadssecretaris - vervanging

 

 

6.       Medeondertekening stukken - kennisgeving beslissing secretaris

 

 

7.       Secretariaat - politieverordening n.a.v. carnaval 2015

 

Politie

 

 

8.       Politie - kasmiddelen over het vierde kwartaal 2014

 

 

9.       Politie - jaarverslag 2013

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

 

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

 

10.     Logistiek/patrimoniumbeheer - bouw van een nieuw politiekantoor - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Solva - verlenen recht van opstal

 

 

Noodplanning

 

11.     Noodplanning - aanvaarding BNIP carnaval Ninove 2015

 

Financiën

 

 

12.     Financiële dienst - Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - goedkeuren jaarrekening 2013 + kwijting

 

Grondgebiedzaken

 

 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

 

13.     Ruimtelijke ordening - PRUP 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied - fase 1' - advies openbaar onderzoek

 

 

Openbare werken

 

14.     Openbare werken - NIV 3010 Riop-project Berrebroeckstraat - Cauterdreef - Ratissestraat - goedkeuring overeenkomsten voor de vestiging van erfdienstbaarheden - koopovereenkomsten - afstand van pacht - terreinbeschrijvingen

 

 

15.     Openbare Werken - Gentsestraat 114 te 9406 Outer - uitbreiding waterleidingnet ter bevoorrading van 14 appartementen - goedkeuring

 

 

Mobiliteit

 

16.     Mobiliteit - Ninove - Vestbarm - wijziging verkeerssituatie - stadswegen

 

 

17.     Mobiliteit - Denderwindeke - Rozelaarstraat - snelheidsbeperking 50 km/uur - stadswegen

 

 

Leefmilieu

 

18.     Leefmilieu - politieverordening ter bestrijding van verschillende vormen van overlast - afwijkende beslissing voor het gebruik van werktuigen aangedreven door motoren - goedkeuring


Contact informatie