GR20141230 Punt 13. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 (niet goedkeuring) - budgetwijziging 2014/1 (goedkeuring) - budget 2015 (goedkeuring)

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2014 waarbij de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge niet werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge bepaald werd op € 25.609,60 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge bepaald werd op € 192.217,35 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 werd goedgekeurd door de kerkraad van 6 oktober 2014;

 

Overwegende dat het voorstel van het budget 2015 werd goedgekeurd door de kerkraad van 6 oktober 2014;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2014/1 werd goedgekeurd door de kerkraad van 31 oktober 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 31 oktober 2014 voor de meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 en voor het budget 2015 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 21 november  2014 voor de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 en het voorstel van budget 2015 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur en op 12 november 2014 werd ingeschreven in het register van de briefwisseling onder nummer 8378;

 

Overwegende dat het voorstel van budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur en op 28 november 2014 werd ingeschreven in het register van de briefwisseling onder nummer 8824;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge een meerjarenplanwijziging vraagt omdat de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 niet werd goedgekeurd door de stad;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge de opmerkingen van de niet-goedkeuring verwerkt heeft in de meerjarenplanwijziging 2014-2019/2, maar enkel voor dienstjaar 2015;

 

Overwegende dat de opmerkingen dienden toegepast te worden op alle toekomstige jaren van het meerjarenplan en niet alleen op dienstjaar 2015;

 

Overwegende dat het budget 2015 past in het originele meerjarenplan 2014-2019;

 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014/1 enkel van technische aard is en geen financiële gevolgen heeft voor de stad;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

5 onthoudingen  (Antoine Van Melkebeek, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

De meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge wordt niet goedgekeurd. Het budget voor de jaren 2016 tot 2019 dient aangepast te worden volgens de afspraken van de visienota.

 

Artikel 2

Het budget 2015 wordt goedgekeurd. De exploitatietoelage wordt bepaald op € 2.079,33 en de investeringstoelage wordt bepaald op € 79.443,47.

 

Artikel 3

De budgetwijziging 2014/1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.