GR20141230 Punt 12. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2014;

 

Overwegende dat, om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

Voor het aanslagjaar 2015 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.