GR20141230 Punt 11. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende heffing van de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2014;

 

Overwegende dat om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is de belasting te hernieuwen aan 1.375 opcentiemen;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2015 worden 1.375 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.