GR20141230: korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Personeelsdienst

1. Personeel - wijziging rechtspositieregeling

2. Personeel - vaststelling arbeidsreglement stad Ninove

 

Financiën

3. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1

4. Financiële dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2014/1

5. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/2

6. Financiële dienst - stad Ninove - budget 2015

7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring

8. Financiële dienst - O.C.M.W.-budget 2015 - kennisname

9. Financiële dienst - Hulpverleningszone Zuid-Oost - budget 2015 - goedkeuring dotatie

10. Gemeentebelasting - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

11. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

12. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

13. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 (niet goedkeuring) - budgetwijziging 2014/1 (goedkeuring) - budget 2015 (goedkeuring)

14. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Christoffel - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 - budgetwijziging 2014/1

15. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove budgetwijziging 2014/2

16. Jaarrekening 2013 Autonoom Gemeentebedrijf De Kleine Dender

17. Financiële dienst - Intergem - bijkomende beslissing over de kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit