GR20141218 Punt 9. Personeel - sectordirecteur vrije tijd en onderwijs - vacantverklaring via bevorderingsprocedure

Dit agendapunt wordt verdaagd.