GR20141218 Punt 7. Personeel - wijziging organogram en formatie

Dit agendapunt wordt verdaagd.