GR20141218 Punt 5. Secretariaat - voorafgaand visum financieel beheerder - verhoging vrijstelling

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2007 waarbij voorgenomen financiële verbintenissen van dagelijks bestuur waarvan het bedrag € 1.000 (inclusief BTW) niet overschrijdt, vrijgesteld zijn van het voorafgaand visum van de financieel beheerder;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2014 waarbij het huidige grensbedrag om voor het exploitatiebudget met bestelbons te werken, verhoogd werd naar € 5.000 (exclusief BTW);

 

Overwegende dat het besluit van 25 oktober 2007 moet aangepast worden aan de verhoging tot € 5.000 (exclusief BTW) maar met uitzondering van de betaalbaarstelling van toelagen aan rechtspersonen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2007 wordt als volgt aangepast:

  1. De voorgenomen financiële verbintenissen van dagelijks bestuur waarvan het bedrag € 5.000 (exclusief BTW) niet overschrijdt, zijn vrijgesteld van het voorafgaand visum van de financieel beheerder.
  2. Deze vrijstelling van € 5.000 (exclusief BTW) geldt niet voor de betaalbaarstelling van toelagen aan rechtspersonen.