GR20141218 Punt 40. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepenen van mobiliteit en openbare werken in verband met fietsen over 't Oeversteksken

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en motie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Nog voor ik gemeenteraadslid was, heb ik al constructieve voorstellen gedaan om het gebruik van 't Oeversteksken te optimaliseren en veiliger te maken. Deze voorstellen werden nadien ook uitgevoerd.

 

Voor wie het wil weten ging het om het verplaatsen van de bloembakken naar de buitenkant van de borstwering (ipv te paard er op waardoor fietsers niet meer konden kruisen). Een tweede was het verplaatsen van de versperringen aan de Onderwijslaan omdat fietsers gedwongen werden in het gootje te rijden om er door te kunnen en dit tot valpartijen kon leiden.

 

Vandaag zou ik een nieuw voorstel willen doen dat ingegeven is door mijn ervaring als fietser en gebruiker van die brug. Aan de zijde van het park worden fietsers namelijk geacht een vrij scherpe bocht van 180° te maken om hun weg verder te kunnen zetten. Voor een geoefend fietser lukt dit wel, maar er zijn ook overmoedige kinderen en ouderen die denken dat het wel zal lukken maar, liefst op tijd, inzien dat dit toch niet zo evident is als het er uit ziet… Van zodra er meerdere personen op die plaats zijn wordt het zelfs  onverantwoord om er met de fiets al rijdende door te raken.

 

Toelichting:

 

Onlangs zagen we in de krant een artikel over graffiti op de onderzijde van de brug aan het park.

 

Waarom van de nood dan geen deugd maken en naast de trap naar het park, ook een afrit voor fietsers te maken zodat die niet meer die scherpe bocht moeten maken op de brug? Naar analogie dus met de overzijde van de Dender.

 

Dat nieuw hellend vlak zou dan aansluiten op de toegangsweg naar het zwembad, het gescheiden fietspad langs de Vaartweg en ook richting Parklaan.

 

Motie die ter stemming wordt voorgelegd:

 

De gemeenteraad vraagt het CBS om aan de zijde van het stadspark en in het verlengde van de as van 't Oeversteksken, een nieuw hellend vlak aan te leggen om de brug vlotter, comfortabeler en veiliger te kunnen op- en afrijden per fiets.

 

Na aanleg van deze nieuwe toegang tot de brug kan overwogen worden de bestaande helling, die om veiligheidsredenen al moest worden voorzien van snelheidsremmende maatregelen, kan worden vervangen door een vlak pad tot aan de trappen van de brug."