GR20141218 Punt 39.1 Financiële dienst - verkoop aandelen nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat op 23 december 2014 door de algemene vergadering van NV Eigen Huis van Vlaanderen een beslissing wordt getroffen over het overnamebod;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich vooraf akkoord moet verklaren met het overnamebod;

 

Overwegende dat alle aanwezige gemeenteraadsleden zich ermee akkoord verklaren om dit punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen;

 

Gelet op de brief van 8 december 2014 waarbij de stad werd uitgenodigd om de infovergadering van nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen op dinsdag 23 december om 15.30 uur bij te wonen;

 

Overwegende dat de nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen een overnamebod kreeg van de maatschappij 'Krediet voor Sociale Woningen' te Watermaal-Bosvoorde;

 

Overwegende dat dit door de raad van bestuur van de nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen als realistisch en aanvaardbaar beschouwd werd waardoor ze met aandrang vragen om in te gaan op het overnamebod;

 

Overwegende dat de stad Ninove ingetekend had voor een kapitaal van € 12.500 waarvan reeds € 6.302,66 gestort;

 

Overwegende dat er een overnameprijs van € 14.496,12 geboden is door de nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De stad Ninove stemt in met de verkoop van de aandelen bij nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen tegen een overnameprijs van € 14.496,12.

 

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan nv Uw Eigen Huis Der Vlaanderen, Neermeerskaai 147, 9000 Gent.