GR20141218 Punt 37. Lokale economie - toewijzingscriteria ambachtelijke zone Appelterre-Outer - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de intentie van de stad om de KMO-zone Outer-Appelterre te realiseren;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2011 waarbij volgende toewijzingsvoorwaarden werden goedgekeurd:

 1. Zonevreemde bedrijven gevestigd in Ninove: het bedrijf moet herlokaliseren, zelfs indien het bedrijf geen uitbreiding wenst
 2. Het Ninoofs bedrijf voorziet een uitbreiding die niet mogelijk is op de huidige locatie
 3. Andere bedrijven uit Ninove

Binnen elke categorie wordt een rangschikking gemaakt op basis van de huidige tewerkstelling;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2013 waarbij het standpunt werd ingenomen dat rekening houdend met de bepalingen van het BPA KMO-zone Outer de percelen als volgt zullen ingedeeld worden:

-       2 percelen van ongeveer 50 are (ingeplant aan de uiteinden van de zone)

-       6 percelen van ongeveer 29 are (3 keer 2 gekoppelde gebouwen);

 

Overwegende dat het aangewezen is toewijzingsvoorwaarden met een puntensysteem op te stellen zodat de rangschikking duidelijk is;

 

Overwegende dat het gezien de ligging van het gebied en de oppervlakte van de percelen aangewezen is voorrang te geven aan herlocalisatie van zonevreemde bedrijven, tewerkstelling en uitbreiding van bedrijven die reeds gelegen zijn in de ambachtelijke zone;

 

Overwegende dat er geen publieke oproep gebeurde naar kandidaten maar bedrijven zich spontaan aanboden sinds 2007;

 

Overwegende dat er reeds 38 kandidaten op de lijst staan waarvan er vermoedelijk al meerdere niet meer zullen geïnteresseerd zijn, o.a. omdat ze al een andere locatie gevonden hebben;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De toewijzingscriteria voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Appelterre worden vastgelegd als volgt:

 

 

Voorwaarden

 

puntenverdeling

 1. stedenbouwkundig aspect: zonevreemdheid van het bedrijf
 • categorie 0
 • categorie 1
 • categorie 2
 • categorie 3
 • categorie 4
 • categorie 5
 • niet zonevreemd

       

   Maximum te behalen

 

40

35

30

25

15

7,5

0

 

40

 1. Huidig bedrijf
 • ligging

              * in de ambachtelijke zone Appelterre

              * op het grondgebied van Ninove

              * niet op het grondgebied van Ninove

 

 • huidige tewerkstelling

              * 1 tot 5 werknemers

              * 6 tot 10 werknemers

              * 11 tot 20 werknemers

                               * meer dan 20 werknemers

 

 • huidige omzet

              * minder dan 500 000 EUR

              * 500 000 EUR < X < 1 000 000 EUR

              * 1.000 000 EUR < X < 2 000 000 EUR

              * 2 000 000 EUR < X < 5 000 000 EUR

              * meer dan 5 000 000 EUR

 

 • aard van de activiteit

             * niet ingedeeld volgens Vlarem

                              * ingedeeld volgens Vlarem

                              * ingedeeld volgens Vlarem en gezien de hinder voor de omgeving aangewezen om in een industrieterrein te lokaliseren

 

 • Uitbreiding:

          *  Niet voorzien

          * Voorzien en mogelijk op de huidige locatie

          *  Voorzien en niet mogelijk op de huidige locatie

 

 

Maximum te behalen

 

50

50

25

0

 

50

10

25

40

50

 

20

4

8

12

16

20

 

 

20

0

10

20

 

20

10

15

20

 

 

160

 

TOTAAL

 

200

 

Artikel 2

 

Er zal een publieke oproep gebeuren naar kandidaten met de mededeling van de mogelijkheden en de toewijzingsvoorwaarden waarop zij zullen beoordeeld worden.