GR20141218 Punt 27. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Christoffel - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 - budgetwijziging 2014/1

Dit agendapunt wordt verdaagd.