GR20141218 Punt 26. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Lichtmis Lieferinge - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 (niet goedkeuring) - budgetwijziging 2014/1 (goedkeuring) - budget 2015 (goedkeuring)

Dit agendapunt wordt verdaagd.