GR20141218 Punt 25. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

Dit agendapunt wordt verdaagd.