GR20141218 Punt 24. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

Dit agendapunt wordt verdaagd.