GR20141218 Punt 23. Retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal - aanpassing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2012;

 

Overwegende dat de Vlaamse regering beleidsprioriteiten heeft bepaald voor de periode 2014-2019 voor cultuur, nl. gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen en dat een goed uitgeruste uitleendienst met een democratische prijszetting een wezenlijke ondersteuning van het verenigingsleven betekent;

 

Gelet op het meerjarenplan, actieplan 1: "Ninove ondersteunt via een doelgericht subsidiebeleid de lokale verenigingen en stimuleert hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod";

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2005 houdende aanpassing van het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal;

 

Overwegende dat het uitlenen van stadsmateriaal sedert de oprichting van het AGBDN tot de taken van dit autonoom gemeentebedrijf behoorde en dat bijgevolg sinds 2009 de retributie op de uitleendienst ook door dit bedrijf werd geïnd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende de opheffing van het AGBDN;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om het bestaande retributiereglement opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad met inbegrip van de prijsaanpassing die werd doorgevoerd in 2010 door het AGBDN (geadviseerd door de raden inzake cultuurbeleid) en aan te vullen met nieuw materiaal dat nog moet opgenomen worden;

 

Gelet op het advies van de jeugdraad in vergadering van 2 mei 2010;

 

Gelet op het advies van de sportraad, in vergadering van 17 mei 2010;

 

Gelet op het advies van de cultuurraad in vergadering van 19 mei 2010;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Het retributiereglement van 23 juni 2005 houdende vaststelling van een retributie op het uitlenen van stadsmateriaal wordt vanaf 1 januari 2015 opgeheven en vanaf dan als volgt vastgesteld:

 

Artikel 1

Het materiaal wordt voor ontlening tegen betaling van een retributie ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen van Ninove voor gebruik op het grondgebied van Ninove.

 

De retributie op de verhuur van materiaal van de uitleendienst bedraagt:

 

 

Beschik-

baar

Waarborg

Huurprijs

Geluidsintallatie

200 watt. versterker+Cd-speler, mengpaneel, boxen en kabels

3

300 euro

44 euro

Micro's & kabels

4

50 euro

4 euro

Microstatieven

4

10 euro

4 euro

Klank wagen

1

100 euro

15 euro

Megafoon

2

50 euro

7,50 euro

Professionele installatie

1

620 euro

240 euro

Micro draadloos

2

150 euro

60 euro

P.A. geluidsinstallatie met hoornluidsprekers

1

150 euro

15 euro

Soundbox met cd

1

150 euro

24 euro

Boxen met ingebouwde versterker 500 Watt

2

100 euro

24 euro

Boxen met ingebouwde versterker 200 Watt

2

100 euro

24 euro

Geluidsmeter

2

250 euro

100 euro

Lichtinstallatie 

Spots met klemmen (binnen)

8

10 euro

1,50 euro

Spots (buiten)

2

40 euro

7,50 euro

Toneelspots

2

50 euro

11 euro

Gewone volgspot 2000W

1

350 euro

11 euro

PAR-spot 300W met kabel

20

20 euro

7,50 euro

Staanders voor spots

2

20 euro

1,50 euro

Verlengkabel 10m

10

10 euro

1,50 euro

Tafelcontactdozen

10

10 euro

1,50 euro

Lichteffect acrobatscan

2

250 euro

12 euro

Lichteffect roboscan 218

2

500 euro

15 euro

Lichteffect LED

2

75 euro

20 euro

Lifttorens

2

600 euro

59 euro

Truss 3 meter

3

100 euro

5 euro

Black light 400 watt

1

50 euro

12 euro

Stroboscoop 3000 watt

1

50 euro

15 euro

Feestelijkheden 

Plastieken kuipstoelen

500

1 euro

0,30 euro

Klapstoelen (minimumafname 10 stuks)

400

1 euro

0,30 euro

Kleine tafels 0,80  x 1,20m

120

5 euro

1,50 euro

Grote tafels 0,70 x 2,20m

75

5 euro

2,50 euro

Banken voor grote tafels 2,20 x 0,25m

70

5 euro

2,50 euro

Partytafels Ø 0,8 euro5m

30

10 euro

2 euro

Hoesjes voor partytafels

30

5 euro

 -

Podium (uitschuifbare poten) 2 m x 1 m

50

50 euro

4,50 euro

Spreekgestoelte

1

50 euro

4,50 euro

Mobiel podium plaatsing en vervoer inbegrepen 8 x 6,60 x 4,50

1

500 euro

845 euro

Tribune plaatsing en vervoer  inbegrepen

1

500 euro

1455 euro

Kiosk plaatsing en vervoer inbegrepen Ø 8 m

1

500 euro

175 euro

Houten vloer 3m x 1m

20

10 euro

1,50 euro

Aluminium vlaggenmasten

20

10 euro

1,50 euro

Belgische vlag

20

10 euro

2 euro

Leeuwen-vlag

20

10 euro

2 euro

Groen-zwarte vlag

20

10 euro

2 euro

Europese vlag

20

10 euro

2 euro

Vlag met stadslogo

8

10 euro

2 euro

Staander met binnenvlag

8

10 euro

3 euro

Staander voor siertouw

8

10 euro

1,50 euro

Siertouw

6

5 euro

1,50 euro

Aanhangwagen met 100 nadarafsluitingen 20m   

1

100 euro

59 euro

Koffiezet (90 tassen)

2

62 euro

9,50 euro

Stembussen

125

10 euro

3,50 euro

Stemhokjes

190

50 euro

7,50 euro

Barbecue

1

100 euro

17,50 euro

Flip-Over

1

20 euro

7,50 euro

CO² snelblusser 5Kg

2

20 euro

12 euro

Watersnelblusser 6 liter

2

20 euro

12 euro

Plaspalen

5

150 euro

24 euro

Stroomgenerator 150KVa

1

500 euro

160 euro

Mazout voor stroomgenerator

1

 

aan dagprijs

Tentoonstellingsmaterieel 

Panelen  1 x 2 m per 10 st

30

150 euro

40 euro

Spots voor panelen

30

25 euro

8 euro

Zwarte tentoonstellingsbakken met plexi

6

15 euro

3 euro

Gekleurde doeken 1,50m x 3m (rood)

10

15 euro

1,20 euro

Toneeldoeken 3,80 x 1,10m (Grijs)

10

15 euro

1,20 euro

Vitrinekasten

6

50 euro

12 euro

Film- en diamateriaal

Overheadprojector

1

150 euro

12 euro

Scherm

1

50 euro

7,50 euro

Projectietafel

1

20 euro

3,50 euro

Ontstoppingsmaterieel

Elektrische ontstoppingsveer RIDGID K39 klein

1

50 euro

10 euro

Elektrische ontstoppingsveer RIDGID K 380 middel

2

50 euro

10 euro

Elektrische ontstoppingsveer RIDGID K60-SP groot

2

50 euro

10 euro

Signalisatie: Borden type 250

Diameter 400

 

 

 

Parkeerverbod E1 op staander

26

2,50 euro

1,25 euro

Borden zonder steun

 

 

 

C1: Enkele richting

10

2,50 euro

1,25 euro

C3: Verboden doorgang

10

2,50 euro

1,25 euro

D1: Verplichte richting

10

2,50 euro

1,25 euro

F41: Omlegging links

10

2,50 euro

1,25 euro

F41: Omlegging rechts

10

2,50 euro

1,25 euro

Borden op steun

 

 

 

Diameter 700

 

 

 

C1: Enkele richting

10

2,50 euro

1,25 euro

C3: Verboden doorgang

10

2,50 euro

1,25 euro

C31a: Verboden links af

4

2,50 euro

1,25 euro

C31b: verboden rechtsaf

4

2,50 euro

1,25 euro

C43 (30km)

5

2,50 euro

1,25 euro

C43 (50km)

5

2,50 euro

1,25 euro

D1 (b) c (d)  verplichte richting

6

2,50 euro

1,25 euro

B 19   beurtelingse doorgang + B21

4

2,50 euro

1,25 euro

zijde 700

 

 

 

A31        werken

10

2,50 euro

1,25 euro

A51        opgelet gevaar

6

2,50 euro

1,25 euro

andere borden

 

 

 

B 21     beurtelings doorgang + B19

4

2,50 euro

1,25 euro

F 19     enkele richting + C1

10

2,50 euro

1,25 euro

F41      omlegging Links

5

2,50 euro

1,25 euro

F41      omlegging rechts

5

2,50 euro

1,25 euro

F45      doodlopende weg

10

2,50 euro

1,25 euro

Volkstoeloop (A51 + onderbord)

8

2,50 euro

1,25 euro

uitgezonderd plaatselijk verkeer

10

2,50 euro

1,25 euro

nadars

 

 

 

gekleurde nadars

30

0,75 euro

1,25 euro

gewone nadars 2,50 m/st

500

0,75 euro

1,25 euro

gewone nadars 20 m/st

100

0,75 euro

1,25 euro

polgard hek klein

6

0,75 euro

1,25 euro

polgard hek groot

6

0,75 euro

1,25 euro

polgard hek dubbel

6

0,75 euro

1,25 euro

kegels

 

 

 

hoogte 500

20

2,50 euro

1,25 euro

hoogte 750

20

2,50 euro

1,25 euro

Knipperlichten

10

2,50 euro

1,25 euro

 

De retributie met betrekking tot de huurprijs en/of de vervoerskosten, al dan niet gepaard gaande met een waarborg, dient door de huurder 1 week voor de afhaling contant betaald te worden op de uitleendienst.

 

De huurder van de geluidsmeter dient de waarborg cash te betalen bij afhaling op de jeugddienst. De huurprijs van de geluidsmeter wordt van de waarborg afgetrokken bij het terugbrengen.

 

Artikel 2: vervoer

Materiaal dat niet met een gewone personenwagen kan worden afgehaald, kan worden vervoerd door de uitleendienst; dit binnen de materiële mogelijkheden van de dienst en mits het betalen van een vergoeding van:

o    25 euro/rit als het materiaal vervoerd moet worden met een wagen met een (MTM) maximaal toegelaten massa van 3,5 ton en dit enkel op het grondgebied van Ninove.

o    50 euro/rit als het materiaal vervoerd moet worden met een vrachtwagen met een MTM van meer dan 3,5 ton en dit enkel op het grondgebied van Ninove.

o    Voornoemde tarieven zijn ook van toepassing voor het vervoer buiten het grondgebied Ninove, met een extra 0,50 euro/km bovenop het basistarief.

Onder "rit" wordt verstaan: elke verplaatsing die noodzakelijk is voor het brengen of het afhalen van materiaal tot aan en van aan de deurdrempel.

 

Artikel 3: afhalen en terugbrengen materiaal

Het materiaal dat men zelf afhaalt, moet op de laatste werkdag voor de geplande activiteit worden afgehaald. Het materiaal moet worden teruggebracht op de dag bepaald door de uitleendienst. Werd er geen dag bepaald, dan moet het materiaal de eerstvolgende werkdag na de activiteit teruggebracht worden.

 

Bij het te laat terugbrengen van het uitgeleende materiaal wordt per bijkomende dag dat men te laat is, een retributie aangerekend. Het bedrag hiervan stemt overeen met de huurprijs per dag die aan niet-erkende verenigingen aangerekend wordt, mét 50 euro extra op het totaal. Deze som wordt afgehouden van de waarborg.

 

Moet het materiaal dat niet tijdig werd teruggebracht door de uitleendienst zelf worden opgehaald, dan worden de kosten hiervoor verhaald op de vereniging die in gebreke bleef. De kosten hiervoor worden vastgesteld op 150 euro per wagen voor het ophalen binnen Groot-Ninove. Voor materiaal dat buiten de stadsgrenzen moet worden opgehaald, wordt een supplementair bedrag van 0,50 euro/km aangerekend.

 

Wordt het uitgeleende materiaal niet gereinigd teruggegeven, dan wordt er een extra kost van 150 euro aangerekend.

 

Artikel 4: schade

In geval van schade wordt bij het terugbrengen van het materiaal onmiddellijk de aard ervan vastgesteld en de waarborg ingehouden.

Herstellingen en/of vervangingen van ontbrekende stukken worden in rekening gebracht en afgehouden van de waarborg. Het eventueel resterende bedrag wordt gestort op het rekeningnummer van de ontlener.

Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is voor het vergoeden van de herstelling of de vervanging, dan worden de niet-voldane kosten verhaald op de ontlener.

 

Artikel 5: vrijstelling

Stadsdiensten en stedelijke adviesorganen ontlenen het materiaal gratis, zonder waarborg.

 

Artikel 6: vermindering

De verenigingen, aangesloten bij een door de stad erkend adviesorgaan, betalen 25% van de huurprijs. De waarborg wordt voor hen beperkt tot maximum 250 euro per evenement.

 

Artikel 7: uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen toestaan op dit reglement.

 

Artikel 8

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 9

Een afschrift van deze beslissing zal aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden opgestuurd.