GR20141218 Punt 22. Gemeentebelasting - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

Dit agendapunt wordt verdaagd.