GR20141218 Punt 19. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring

Dit agendapunt wordt verdaagd.