GR20141218 Punt 18. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/2

Dit agendapunt wordt verdaagd.