GR20141218 Punt 16. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1

Dit agendapunt wordt verdaagd.