GR20141218 Punt 10. Personeel - wijziging rechtspositieregeling

Dit agendapunt wordt verdaagd.