GR20141127 Punt 8. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Voorde - naam en logo - akteneming

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat, omwille van de reorganisatie van de Scholengemeenschap GeNi, de school Voorde op zoek moest naar een nieuwe naam;

 

Overwegende dat samen met de ouderraad de ideeën van de ouders, de leerkrachten bekeken en besproken werden;

 

Gelet op het voorstel en de motivering van de directeur om 'de Flapuit' als naam en het voorgestelde logo te weerhouden voor de Stedelijke Basisschool Voorde;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de naam 'de Flapuit' en het logo van de Stedelijke Basisschool Voorde.

 

Artikel 2

 

Op de officiële documenten zal de naam vermeld worden.

 

Artikel 3

 

Onderhavige beslissing zal schriftelijk meegedeeld worden aan de directie en aan de bevoegde instanties.