GR20141127 Punt 31. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de speeltuin in de Abdijstraat

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"Op 4/11/14 trok ik bijgaande foto van de speeltuin in de Abdijstraat.

 

Zoals u kan zien staat het volledige speeltuig in het water. Ik hoef niet te zeggen dat de speeltuigen niet bespeelbaar zijn.

 

Vraag:

 

Welke acties zal het stadsbestuur ondernemen om dergelijke natte toestanden te vermijden en de speeltuin opnieuw bespeelbaar te maken?"