GR20141127 Punt 29. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de aanbesteding voor makelaarsdiensten

Deze interpellatie werd ingetrokken.