GR20141127 Punt 23. cultuur - aanstellen leden molencommissie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2013 houdende goedkeuring van de oprichting en samenstelling van de molencommissie als volgt:

 

-       de vrijwillige molenaars,

-       een afgevaardigde van de Erfgoedraad,

-       de verantwoordelijke van de culturele dienst,

-       het diensthoofd gemeentelijke dienst patrimonium,

-       de schepen van Cultuur,

-       de schepen van Patrimonium,

-       leden van de gemeenteraad (ook van de oppositie);

 

Overwegende dat volgende personen bereid zijn deel uit te maken van de molencommissie:

-       de vrijwillige molenaars:

 • Jo Bracke, Stenebrug 71, 9402 Meerbeke
 • Noëlla Mertens, Zarlardingestraat 86, 9500 Geraardsbergen
 • Jef Merckaert, Zarlardingestraat 86, 9500 Geraardsbergen
 • Tim Blanckaert, Hoezestraat 54, 9320 Nieuwerkerken
 • Gilbert Nieuwborg, Edingsesteenweg 273,9400 Ninove (molenaar in opleiding)
 • Walter Van den Branden, Kasteel "Puyenbrug" 5, 9185 Wachtebeke
 • Alain Goublomme, Ommegangstraat 17, 9667 Horebeke

-       afgevaardigde van de Erfgoedraad: Jacques De Kegel, Astridlaan 128, 9400 Ninove

-       diensthoofd cultuur: Ben Schokkaert, Burchtstraat 45, 9400 Ninove

-       diensthoofd patrimonium: Pascal De Klerck, Polderbaan 77, 9400 Ninove

-       schepen van Cultuur: Veerle Cosyns

-       schepen van Patrimonium: Henri Evenepoel

-       leden van de gemeenteraad:

 • Open VLD: Alain Triest, Geraardsbergsesteenweg 385, 9404 Aspelare
 • Forza Ninove: Femke D'Hondt, Ternat 254, 9402 Meerbeke
 • CD&V: Octaaf Van Ongeval, Rietstraat 20, 9400 Appelterre-Eichem
 • NV-A: Kurt Van Den Driessche, Aardeweg 122, 9406 Outer
 • Sp.a-Groen: Stijn Vermassen, Doornweg 10, 9400 Ninove;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

- aantal raadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 30

- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 30

- aantal ja-stemmen: 30

- aantal nee-stemmen: /

- aantal onthoudingen: /

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Volgende personen worden als lid van de molencommissie aangesteld:

-       de vrijwillige molenaars:

 • Jo Bracke, Stenebrug 71, 9402 Meerbeke
 • Noëlla Mertens, Zarlardingestraat 86, 9500 Geraardsbergen
 • Jef Merckaert, Zarlardingestraat 86, 9500 Geraardsbergen
 • Tim Blanckaert, Hoezestraat 54, 9320 Nieuwerkerken
 • Gilbert Nieuwborg, Edingsesteenweg 273,9400 Ninove (molenaar in opleiding)
 • Walter Van den Branden, Kasteel "Puyenbrug" 5, 9185 Wachtebeke
 • Alain Goublomme, Ommegangstraat 17, 9667 Horebeke

-       afgevaardigde van de Erfgoedraad: Jacques De Kegel, Astridlaan 128, 9400 Ninove

-       diensthoofd cultuur: Ben Schokkaert, Burchtstraat 45, 9400 Ninove

-       diensthoofd patrimonium: Pascal De Klerck, Polderbaan 77, 9400 Ninove

-       schepen van Cultuur: Veerle Cosyns

-       schepen van Patrimonium: Henri Evenepoel

-       leden van de gemeenteraad:

 • Open VLD: Alain Triest, Geraardsbergsesteenweg 385, 9404 Aspelare
 • Forza Ninove: Femke D'Hondt, Ternat 254, 9402 Meerbeke
 • CD&V: Octaaf Van Ongeval, Rietstraat 20, 9400 Appelterre-Eichem
 • NV-A: Kurt Van Den Driessche, Aardeweg 122, 9406 Outer
 • Sp.a-Groen: Stijn Vermassen, Doornweg 10, 9400 Ninove