GR20141127 Punt 2. Secretariaat - Westlede - bijzondere algemene vergadering - dinsdag 2 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van 8 oktober 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Westlede op dinsdag 2 december 2014 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17/06/2014
  2. activiteiten en strategie
  3. begroting 2015
  4. toetreding tot vzw VNOC, Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt om over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 2 december 2014.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 2 december 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.