GR20141127 AP9. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen over het ontbreken van de Vlaamse vlag bij de officialisering van de verbroedering met Deszk in CC de Plomblom

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Niemand zal ontkennen dat de verbroedering met Deszk een succes was. Iedereen heeft genoten van de aanwezigheid van de sympathieke gasten. Het was ook een programma om u tegen te zeggen en het werk dat de dienst toerisme verricht heeft, is een vermelding meer dan waard.

 

Toelichting

 

Niettegenstaande onze fractie al meermaals heeft aangekaart dat Ninove niet zo hoog oploopt met het Vlaamse karakter van de stad, zoals op de 11 juli vieringen, betreuren we opnieuw dat deze keer voor het officiële gedeelte, de stad zich niet gehouden heeft aan de ministeriële omzendbrief van 7.11.2012 betreffende "de Regels en Protocol voor de bevlagging in Vlaanderen".

Om officieel te zijn moet volgens deze omzendbrief de Vlaamse vlag eveneens uitgehangen worden op dezelfde data en onder dezelfde voorwaarden als de Belgische en de Europese vlag. In deze brief staat ook dat de Vlaamse vlag moet gehesen worden of hangen telkens als de Belgische vlag of de Europese vlag gehesen wordt ook als het een om een niet officiële gebeurtenis gaat.

.Op het podium in CC De Plomblom was er echter geen Vlaamse vlag te bespeuren.

 

Vragen

 

Waarom werd er bij de officialisering van de verbroedering met Deszk ook geen Vlaamse vlag gehangen in de Plomblom tesamen met de Belgische, de Europese en de Hongaarse?"