GR20141127 AP8. Mondelinge vraag van raadslid Joost Arents aan de bevoegde schepen over de ongeldigheid van de witte borden "bebouwde kom" vanaf 01.06.2015

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn mondelinge vraag vermeld:

 

Motivatie:

 

Vanaf 1 juni 2015 zijn de oude aanwijsborden voor "bebouwde kom" niet meer geldig. Het gaat om volgende borden die vanaf die datum hun wettelijkheid verliezen:

 

 

Concreet wil dit zeggen dat indien na 1 juni een voertuig deze borden passeert deze zich officieel niet meer in de bebouwde kom bevindt (Art 85.2 wegcode). Bovenstaande borden dienen dan namelijk vervangen te zijn door volgende borden: 

 

 

 

Om problemen en (zelfs gerechtelijke) discussies te vermijden is het van groot belang dat alle borden tegen begin juni 2015 in orde zijn. 

 

Toelichting :

 

De rechtsgeldigheid van deze oude borden is meteen ook de oorzaak van het grootste probleem dat zal optreden. Aangezien de borden niet meer geldig zijn vervalt vanaf dat moment in de wegcode ook de aanduiding dat men de bebouwde kom binnenkomt. 

 

Specifieke passages in de wegcode die slaan op de bebouwde kom zijn in principe dan ook niet meer geldig. Een van de meest bekende is de 50km/h regel die dan moeilijk afdwingbaar zal worden, maar het heeft ook effecten voor bijvoorbeeld de parkeerwetgeving.

 

Problematisch wordt dit als gebruikers van de openbare weg die hiervan op de hoogte zijn zich niet meer aan de vandaag geldende wetgeving gaan houden en deze beginnen negeren.

 

Verkeersovertredingen begaan in de bebouwde kom kunnen in deze dan worden aangevochten voor de politierechtbank wegens een gebrek aan wettelijke basis.

 

Eenzelfde situatie geldt natuurlijk ook omgekeerd. Indien men de bebouwde kom verlaat langs een locatie waar men een oud bord treft dan telt dit in feite niet meer. De mogelijke problemen zijn weliswaar beperkter, maar ook hier moet de situatie natuurlijk in overeenstemming met de wegcode worden gebracht.

 

Vragen:

 

Hoeveel borden van het ongeldige type staan er nog op het grondgebied Ninove?

 

Gaat de stad ervoor zorgen dat deze borden worden gecontroleerd?

 

en gaat de stad ervoor zorgen dat de oude ongeldige borden TIJDIG (vóór 01/06/2015) vervangen worden?"