GR20141127 AP7. Voorstel van raadslid Marc Plancke tot het vervangen van vluchtheuvels en wegversperringen door flitscamera's op de Aardeweg, Okegembaan, Krepelstraat en Eichemstraat - voorstel tot het plaatsen van flitscamera's ter hoogte van de scholen

Volgende motivering wordt door de heer Marc Plancke in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie :

De wegversperringen en vluchtheuvels die zich al enige tijd op bovengenoemde plaatsen bevinden hebben tot op heden hun vruchten nog niet afgeworpen. Nog steeds is hier sprake van chauffeurs die met ongepaste snelheid voorbij rijden. De vluchtheuvels en versperringen bereiken hun doel tot enkele meters ervoor en erna. Omwonenden klagen nog steeds dat deze straten niet veilig zijn en hebben heel wat geluidsoverlast.  Aangezien niet duidelijk is wie voorrang heeft, merkt men vaak op dat men als het ware het gaspedaal dieper indrukt om toch maar als eerste de wegversmalling te kunnen nemen.

 

Ook zijn hier al ontelbaar veel ongevallen gebeurd, vaak met vluchtmisdrijf. Ze rijden er tegenaan, zijn vaak nog in staat om verder te rijden en de schade moet steeds worden gedragen door de stad.

Al deze herstellingen kosten de stad veel geld.

Om u als voorbeeld te stellen neem ik de Krepelstraat te Denderwindeke. Op deze weg bevinden zich reeds 8 borden op twee steunen die moeten dienen als versperring. Men slalomt hier gewoon tussen tegen hoge snelheid met als gevolg dat deze borden zeer snel stuk kunnen gaan.

 

Ik had dan ook graag vernomen :

  1. Hoeveel maal moesten reeds herstellingen uitgevoerd worden aan de wegversmallingen en vluchtheuvels als gevolg van ongevallen?  In hoeveel gevallen was de dader niet gekend?

 

  1. Wat zijn de concrete kosten van al de herstellingen ? Wat is de kostprijs van deze wegversmallingen en vluchtheuvels?

 

Het is echter nu al duidelijk dat het gevoerde beleid in onze stad op dit vlak gefaald heeft.  Het doel, namelijk veiligere wegen en trager verkeer, wordt niet bereikt.

 

Ik stel dan ook voor om een initiatief te nemen bij de Vlaamse overheid om flitspalen te voorzien ter hoogte van de scholen op de gewestwegen.

 

Bovendien verzoeken wij u flitspalen te voorzien in vervanging van de wegversmallingen op de Aardeweg, Okegembaan, Krepelstraat en Eichemstraat."