GR20141127 AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de heer Marc Torrekens aangaande de stand van zaken over de kunstgrasvelden

Volgende motivering wordt door mevrouw Marie Keymolen in haar interpellatie vermeld:

 

"Deze legislatuur zullen nog 2 kunstgrasvelden worden aangelegd.

 

Tijdens de gemeenteraad van februari en maart 2014 werd deze materie al besproken.

 

Toen werd mij verteld:

- dat er criteria gingen worden opgesteld om aanspraak te kunnen maken op een kunstgrasveld

- dat er een overleg zou plaatsvinden tussen de Ninoofse voetbalsclubs om deze criteria te bespreken.

 

Vraag

 

Wat is de stand van zaken in dit dossier?"