GR20141127 AP3. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot ontsluiting van de woningen gelegen in de Pamelstraat via het project van Ninove Welzijn in het Berkenhof

olgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn voorstel vermeld:

 

"Motivatie :

 

Er zijn eindelijk plannen van Ninove Welzijn om het "Berkenhof" te voorzien van moderne, nieuwe sociale woningen. Hiervoor zal de wijk volledig worden ontruimd, zullen alle verouderde woningen worden afgebroken, en zal er een compleet nieuwbouwproject worden gerealiseerd.

 

Aangezien de parkeerdruk in de Pamelstraat onhoudbaar is, en aanleiding geeft tot heel wat wrevel en ongenoegen bij de bewoners, is dit het uitgelezen moment om op de plannen van Ninove Welzijn in te spelen en de parkeerdruk in de Pamelstraat te verlichten. Het is immers mogelijk om via een weg langs de Omer Van Trimpontstraat een 15-tal woningen te ontsluiten, mits aanpassing van de plannen.

 

Ik vraag dan ook de principiële goedkeuring voor de dit voorstel."